Sekretesspolicy – Nyhetsbrev

Sekretesspolicy – Nyhetsbrev


Sekretesspolicy (Policy) informerar individer om användningen av deras uppgifter av aktiebolaget Rīgas Industriālais Parks AB (Parken), registreringsnummer: 40003357822, postadress: Dzelzavas iela, 120Z, Riga, LV-1021.

Policyn gäller Parkens alla befintliga kunder som är individer, samt potentiella tidigare kunder och kundrepresentanter som är individer, webbplatsanvändare, individer som deltar i marknadsföringsevenemang som arrangeras av Parken.

I enlighet med kraven i lagstadgade bestämmelser säkerställer Parken konfidentialitet för personuppgifter och tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från olaglig behandling, avslöjande, försvinnande, förändning och förstörelse, såväl som obehörig åtkomst.

Uppgifterna behandlas av: Rīgas Industriālais Parks AB, registreringsnummer: 40003357822, postadress: Dzelzavas iela, 120Z, Riga, LV-1021.

Dataskyddsombud: dataskyddsombudets kontaktuppgifter:

E-postadress: datu.aizsardziba@rip.lv .

Personuppgifter innebär alla uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person – den registrerade.

Typ av personuppgifter

Parken samlar in och behandlar den registrerades e-postadresser.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Samtycke från den registrerade.

Mottagare av personuppgifter

Parken kommer inte att avslöja personuppgifter till tredje parter som inte är inblandade i tillhandahållandet av tjänster, förutom i de fall som anses som de tjänster som uppfyller kraven i lagstadgade bestämmelser, eller om det beror på en direkt begäran från den registrerade eller sådan information kan krävas av lagen.

Typ av insamling av personuppgifter

Parken samlar in e-postadresser från den registrerade när den registrerade prenumererar på aktuella nyheter genom att fylla i ansökningsformuläret på webbsidan https://houseplace.lv .

Syfte med behandling av personuppgifter

Parken behöver dessa personuppgifter i marknadsföringssyfte, i synnerhet, kommer dessa uppgifter att användas för att skicka aktuella nyheter om Parken till den registrerade.

Överföring av data till tredje part

Den tekniska lösningen som Parken använder för att skicka nyheter via e-post och lagra personuppgifter är MailChimp-tjänsten. MailChimps sekretesspolicy finns på: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen.

Vägran att ta emot nyheter – återkallande av samtycke.

För att vägra att ta emot nyheter och återkalla samtycket till databehandling måste du klicka på den här länken https://houseplace.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=380bf7dd2c6438141dc71db9c&id=78b58355ab och ange din e-postadress.

Den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt till att:

• få information om huruvida personuppgifternas behandlas; om de här uppgifterna behandlas, har har den registrerade nämligemm rätten att få tillgång till sina personuppgifter och rättighet till att ta reda på information om syfte med databehandlingen;

• när som helst begära radering, korrigering av personuppgifterna eller att be parken om information om vilka personuppgifter som behandlas genom att skicka en motsvarande begäran till e-postadressen: datu.aizsardziba@rip.lv ;

• lämna in ett klagomål till statliga datainspektionen.

Personuppgifternas lagringsperiod

Parken lagrar personuppgifter tills:

– de förlorar sin relevans, dvs. när e-postadressen inte finns längre;

– personen slutar prenumerationen på nyheter;

– personen ber om att ta bort eller ändra uppgifterna.

Automatiserat beslutsfattande

Vid personuppgifternas behandling  sker inget automatiskt beslutsfattande.

Dataskyddsexpertens kontakter:

datu.aizsardzība@rip.lv

Telefonnummer: +371 67802717

Denna policy träder i kraft 25.05.2018. Policyn kan vara ändrad, samt kompletterad och ändrad. Dess nuvarande version kommer alltid att vara publicerad och tillgänglig för den registrerade på följande webbsida: https://houseplace.lv/privatuma-politika-jaunumu-izsutisana/ .