Personvernregler – nyhetsbrev utsendelse

Personvernerklæringen (Retningslinjene) informerer enkeltpersoner om aktivitetene som utføres med deres data av aksjeselskapet “Rīgas Industriālais Parks” (Park), registreringsnummer: 40003357822, juridisk adresse: Dzelzavas gate, 120Z, Riga, LV-1021.

Retningslinjene gjelder for alle eksisterende kunder av Parken som er enkeltpersoner, samt potensielle tidligere kunder og klientrepresentanter som er enkeltpersoner, nettstedsbrukere, enkeltpersoner som deltar i markedsføringsarrangementer organisert av Parken.

I samsvar med kravene fastsatt av lover og forskrifter, garanterer Parken konfidensialiteten av personopplysninger og bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot ulovlig behandling, utlevering, forsvinning, endring og ødeleggelse av personopplysninger, samt uautorisert tilgang.

Dataene administreres av: Aksjeselskap “Rīgas Industriālais Parks”, registreringsnummer: 40003357822, juridisk adresse: Dzelzavas gate, 120Z, Riga, LV-1021

Databeskyttelsesansvarlig: kontaktinformasjon til databeskyttelsesansvarlig:

e-post: datu.aizsardziba@rip.lv.

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar enkeltperson – den registrerte.

Personlig datatype

Parken samler inn og behandler e-postadressene til de registrerte.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Den registreredes samtykke.

Mottakere av personopplysninger

Parken vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter som ikke er involvert i levering av tjenester, bortsett fra tilfeller som er bestemt for å oppfylle kravene i lovbestemmelser, eller hvis dette knyttet til en direkt forespørsel fra den registrerte eller slik informasjon vil være nødvendig ved lov.

Type av personopplysninger innsamling

Parken samler e-postadresser fra den registrerte når den registrerte abonnerer på de nyhetsbrevene ved hjelp av søknadsskjemaet på nettstedet https://houseplace.lv.

Formål med behandling av personopplysninger

Parken trenger disse personopplysningene for markedsføringsformål, spesielt – disse dataene vil bli brukt til å sende oppdaterte nyheter om Parken til den registrerte.

Overføring av data til tredjepart

Den tekniske løsningen som Parken bruker for å sende nyheter via e-post og å lagre personopplysninger er MailChimp-tjenesten. MailChimp personvernregler finner du på: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Overføring av personopplysninger utenfor EU

Personopplysninger overføres ikke utenfor EU.

Avbestille nyhetsbrev – tilbakekall av samtykke

 Hvis du ikke lenger skulle ønske å motta vårt nyhetsbrev og vil tilbakekalle ditt samtykke til databehandling, må du følge denne lenken https://houseplace.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=380bf7dd2c6438141dc71db9c&id=78b58355ab og oppgi e-postadressen din.

Registreredes rettigheter ved behandling av personopplysninger

Den registrerte har rett til:

  • å motta informasjon om personopplysningene blir behandlet; hvis opplysningene behandles, har den registrerte rett til å få tilgang til personopplysningene sine og retten til å finne ut informasjon om formålet av  databehandlingen;
  • å be når som helst om sletting, korrigering av dataene sine eller å be Parken om informasjon om hvilke personopplysningene som behandles ved å sende en tilsvarende forespørsel til e-postadressen: datu.aizsardziba@rip.lv;
  • å klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet

Lagringsperiode for personopplysninger

Parken lagrer personlige data:

– til de mister relevansen, dvs. – e-postadressen ikke lenger eksisterer;

– til personen nekter å motta nyheter;

– til personen ber om å slette/endre dataene sine.

Automatisert beslutningstaking

Ved behandling av personopplysninger, er det ingen automatisk beslutningstaking.

Databeskyttelsesansvarlig kontakter:

datu.aizsardzība@rip.lv

telefon: +371 67 802 717 Disse Retningslinjene  trer i kraft 25.05.2018. Retningslinjene kan endres, suppleres og endres, den aktuelle versjonen vil alltid bli publisert og vil være tilgjengelig for den registrerte på nettstedet: https://houseplace.lv/privatuma-politika-jaunumu-izsutisana/.